beta
rrep
Naziv projektaZaštita znanstvene baštine 19. i 20. st.
Izvor sredstavaMinistarstvo kulture Republike Hrvatske
Status projektazavršen
  
Koncept Projekti

≈ 47  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10526 | Razvoj i zadaća aleurona u nekih žitarica = (Entwicklung ung Aufgabe des Aleurons bei einigen Gefreidearten) / Z. Arnold.
10593 | Petar Preradović : studija / Branko Drechsler.
12007 | Horacijeve Epode i ocjena Hidžina prijevoda Horacijevih Epoda : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Đuro Damaška.
10527 | Fonetika ćirilske azbuke u pisanju rumunjskoga jezika XVI i XVII vijeka u svezi sa srpsko-slavenskim, bugarsko-slavenskim i rumunjsko-slavenskim spomenicima : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na filosofskom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Ilie Barbulescu.
14398 | Vladimir Nazor : (skica za studiju) / Antun Barac.
12218 | Bichromat kalija : (revizija osnih elemenata) : razprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao G. Bončev.
12006 | O Sofoklovu Ajantu : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na Mudroslovnom fakultetu u kr. sveučilištu Franje Josipa I. / napisao Stjepan Bosanac.
10592 | Andria Medulić : njegov život i rad / ocrtao Ćiro Truhelka.
10591 | Paraphoxinus Blkr. i Telestes Bonap. u vodama Like i Krbave : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / Luka Trgovčić.
10590 | Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247. / napisao Ferdo Šišić.