beta
rrep
Nazivizvorno digitalna građa
  

≈ 56  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10835 | Omeđene publikacije, integrirajuća građa i nakladničke cjeline : priručnik za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21 / izradile Vesna Hodak i Dorica Blažević.
10837 | Tiskane serijske publikacije i druga neomeđena građa : priručnik za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21 / izradile Sonja Pigac Ljubi i Jasenka Zajec.
10834 | Mrežna građa : upute za katalogizaciju prema formatu MARC 21, Bibliografski podaci, izdanje 1999., 12. verzija dopuna / izradile Tanja Buzina i Karolina Holub.
10828 | Geografska imena : upute za izradu i klasificiranje predmetnih preglednih zapisa u formatu MARC 21 / izradile Mira Miletić Drder... [et al.].
10827 | Sitni tisak : upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21, izdanje 1993.-13. verzija dopuna / izradile Tanja Buzina i Dubravka Salaj Pušić.
10829 | Glazbena građa upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21 / izradila Tatjana Mihalić.
10838 | Upute za klasifikaciju književnosti prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu : s primjerima / Lidija Jurić Vukadin, Melanija Sekne.
10839 | Upute za uporabu formata UNIMARC za kataložni opis omeđenih publikacija i nizova publikacija / izradila Vesna Hodak.
10836 | Pregledni zapisi u formatu MARC 21 : upute za katalogizaciju / izradila Mirjana Vujić.
10832 | Kartografska građa : upute za katalogizaciju prema formatu MARC 21, Bibliografski podaci, izdanje 1999., 12. verzija dopuna / izradila Mira Miletić Drder.