beta
rrep
NazivOstavština Ivana Padovca (F. Kuhača)
Varijantni nazivOstavština Ivan Padovec
Ustanova (imatelj)Nacionalna i sveučilišna biblioteka (Zagreb)
Vrsta zbirkeanalogna i digitalna zbirka
  
 
36 (1-42)
36 (1-42)