beta
rrep
NazivKarte i planovi 19. stoljeća
Ustanova (imatelj)Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb)
Vrsta zbirkedigitalna zbirka
  
 
4 (1-10)
rrep
NaslovNacrt grada Zagreba / sastavio Gradski građevni ured ; litografija C.[Carl] Albrecht.
1
rrep
NaslovNacrt grada Zagreba / tiskom Dragutina Albrechta ; sastavio Građevni ured.
2
rrep
NaslovNacrt Zagreba / izdao pomoću g. gradskoga mjernika a posvetio slavnomu zastupstvu i poglavarstvu slob. kralj. glavnog grada Zagreba ; izradio Dragutin Albrecht.
3
4 (1-10)