O PORTALU DIGITALNE ZBIRKE NSK

Portal Digitalne zbirke NSK središnje je mjesto okupljanja digitalnih zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Uspostavljen je 2016. godine kako bi se omogućio pristup zbirkama digitalne i digitalizirane građe NSK. Portal omogućuje objedinjeno pretraživanje digitalizirane građe iz Posebnih zbirki NSK – knjiga, vizualne građe, zemljovida i glazbene građe te izvorno digitalne građe - e-knjige i e-časopisa. Od kraja 2019. godine samostalno su dostupni svi tematski portali: Digitalne knjige, Digitalizirana rukopisna građa, Digitalizirana vizualna građa, Digitalna glazbena građa i Digitalizirana kartografska građa (uspostavljen 2017.), a od 2023. godine i portali Posebnih zbirki NSK.

Ostalim vrstama građe – starim novinama i časopisima, ocjenskim radovima i građi pohranjenoj s weba pristupa se kroz posebne portale.

Sadržaj portala

Obvezni primjerak digitalne građe

Na portalu je dostupan obvezni primjerak digitalne građe.

Digitalizirana građa

Građu portala u najvećoj mjeri čine digitalne preslike građe Posebnih zbirki NSK i Općeg fonda. Digitalizacija građe provodi se kao redovni program NSK od 2004. godine u sklopu Odjela zaštite i pohrane građe te uz koordinaciju Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice.

Građa drugih knjižnica i privatnih zbirki

Na portalu je dostupna i građa ostalih knjižnica i privatnih zbirki kao rezultat suradničkih projekata digitalizacije građe ili dostave dara NSK.

Kriteriji odabira građe za digitalizaciju

Cilj: povećati pristup i korištenje fonda Knjižnice, radi dostupnosti građe na daljinu, obrazovanja, istraživanja odnosno demokratizacije pristupa građi. Odabir se vrši prema procjeni vrijednosti građe. Vrijednost građe procjenjuje se prema njezinom intelektualnom sadržaju, povijesnoj i materijalnoj vrijednosti, a neki od kriterija su sljedeći:

 • jedinice koje svom povijesnom, umjetničkom ili intelektualnom sadržaju predstavljaju kulturno dobro,
 • jedinice koje se identificiraju s Knjižnicom,
 • jedinice koje se ne mogu koristiti radi visokog stupnja oštećenja, lošeg stanja ili restauracije,
 • građa koja će dugoročno biti zanimljiva korisnicima,
 • jedinice koje se često koriste,
 • jedinice koje se nedovoljno koriste uslijed neinformiranosti korisnika o njihovom postojanju u fondu Knjižnice,
 • novonabavljene jedinice o kojima se javnost želi izvijestiti.

Cilj: posredna zaštita građe. Digitalizacijom se osigurava pristup digitalnoj reprodukciji i smanjuje korištenje izvornika što utječe na njegovu bolju očuvanost.
Jedinice građe odabiru se prema sljedećim kriterijima:

 • građa koja ima prioritet u procesu zaštite građe,
 • vrijedne jedinice i/ili oštećene jedinice,
 • često korištene jedinice.

Cilj: omogućiti bolju i/ili lakšu uporabu građe.
Jedinice građe odabiru se prema sljedećim kriterijima:

 • jedinice koje će se u digitalnom obliku jednostavnije i kvalitetnije koristiti,
 • jedinice koje će u digitalnom obliku dobiti na vrijednosti,
 • jedinice koje će se u digitalnom obliku okupiti na jednom mjestu te moći lakše analizirati i uspoređivati.

Cilj: osigurati svojevrsni kontekst drugim projektima digitalizacije, povezivanje dijelova zbirki u samoj knjižnici i onih koji se nalaze u fondovima različitih institucija, osiguranje građe za interdisciplinarne i multidisciplinarne znanstvene, obrazovne projekte koji istražuje određenu temu, autora, povijesno razdoblje itd., povezivanja različitih formata, različitih vrsta elektroničke građe (slika, tekst, zvuk…) u multimedijske zbirke, kao i formalnih i neformalnih publikacija (korespondencija, znanstveni radovi i dr.)
Jedinice građe odabiru se prema sljedećem kriteriju:

 • građa koja predstavlja dodatak ili dopunu postojećim digitalnim zbirkama, ali u skladu s kriterijima navedenim u prethodnim točkama.

Cilj: omogućiti projekte ili pojedinačne zahtjeve za digitalizacijom čije troškove snose naručitelji bilo da se radi o pojedincima, ustanovama ili tvrtkama, omogućiti dostavu i distribucije kopija građe (međuknjižničnom posudbom, izradom CD-ROM-ova na zahtjev, izradom ostalih vrsta reprodukcija).

 • građa se odabire prema zahtjevima, ali u skladu s ciljevima i prioritetima Knjižnice.

Dodatno, građa se skenira za pripremu izložbi u NSK i za dokumentiranje rada Odjela zaštite i pohrane građe NSK.

Uvjeti korištenja

Portal Digitalna.nsk.hr za označivanje statusa autorskog prava i uvjeta korištenja digitalne građe dostupne na portalu koristi Izjave o pravima i licencije Creative Commons. Informacije o pravima i dopuštenim načinima korištenja nalaze se u zapisu svakog pojedinačnog objekta pod oznakom Prava.

Svi digitalni sadržaji dostupni na portalu Digitalna.nsk.hr smiju se slobodno koristiti u privatne svrhe.

Sadržaji dostupni na portalu Digitalna.nsk.hr koji su označeni kao Javno dobro mogu se koristiti bez ograničenja (preuzimati, dijeliti, prerađivati i sl.). Prilikom korištenja takvih sadržaja potrebno je navesti izvor: „Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu“.

Sadržaji koji su zaštićeni odredbama o autorskom pravu i srodim pravima mogu se koristiti u skladu s propisima Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Takvi su sadržaji u zapisima označeni s oznakama Zaštićeno autorskim pravom i slično ili jednom od licencija Creative Commons. Ti se sadržaji smiju koristiti u privatne svrhe i u svrhe dopuštene zakonom. Za svako drugo korištenje potrebno je dopuštenje nositelja autorskog prava i/ili srodnih prava.

Za korištenje sadržaja u komercijalne svrhe potrebno je uputiti zahtjev na adresu digitalna@nsk.hr.

Svi metapodaci na portalu Digitalna.nsk.hr dostupni su prema uvjetima otvorene licencije CC0 Prenošenje u javno dobro.

Naručivanje preslika

Digitalne preslike visoke kvalitete građe iz fonda NSK naručuju se putem obrazaca, sukladno cjeniku usluga:

Građa iz Grafičke zbirke Obrazac za digitalizaciju građe – Grafička zbirka (zahtjev se upućuje na adresu grafzbirka@nsk.hr)

Građa iz Zbirke rukopisa i starih knjiga Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka rukopisa i starih knjiga

Građa iz Zbirke muzikalija i audiomaterijala Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka muzikalija i audiomaterijala

Građa iz Zbirke zemljovida i atlasa Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka zemljovida i atlasa (zahtjev se upućuje na adresu kartografska@nsk.hr)

Za svu ostalu građu zahtjev se upućuje na adresu digitalna@nsk.hr.

Kontakt

digitalna@nsk.hr

Impresum

Nakladnik: © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2024.

Za nakladnika: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, glavna ravnateljica