RAZVOJ, ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE

Centar za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice

Od 2015. u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo djeluje Centar za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice koji koordinira razvoj sustava za upravljanje digitalnom građom, provedbu projekata digitalizacije, nadzor kvalitete digitalnih objekata i metapodataka te potiče razvoj digitalnih knjižnica i novih digitalnih proizvoda.

Razvoj sustava digitalne knjižnice

Razvoj sustava provodi se od 2004. godine uz pomoć vanjskih suradnika (Srce, Conscius, ArhivPRO) kroz redovni program rada i projekte. Rezultat su sustavi i portali prilagođeni upravljaju i korištenju pojedinih vrsta građe (HAW, DNC, Digitalne zbirke NSK, Nacionalni repozitoriji ocjenskih radova DR i ZIR). Sljedeći je korak objedinjavanje podataka digitalne knjižnice NSK i digitalnih knjižnica i zbirki ostalih knjižnica u sklopu Hrvatske digitalne knjižnice.

Projekti digitalizacije građe

U hrvatskim je knjižnicama proveden značajan broj samostalnih i suradničkih projekata digitalizacije građe s ciljem povećanja količine digitalizirane građe, razvoja procesa digitalizacije, razvoja sustava digitalne knjižnice, ujednačavanja metapodatkovnih profila, uvođenja trajnih identifikatora, dostave metapodataka Europeani i dr. U projektu e-Kultura Ministarstva kultura i medija uspostavlja se nacionalna infrastruktura za trajnu pohranu i dostupnost digitalne kulturne baštine.

Virtualne izložbe NSK

Virtualne izložbe izrađuju se s ciljem digitalnog objedinjavanja i kreativne interpretacije sadržaja. NSK provodi i projekt Baština na mreži kako bi potaknula knjižnice i ostale baštinske i znanstvene ustanove na suradnju i izradu virtualnih izložbi digitalizirane građe.

Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije kao digitalni kulturni i turistički proizvodi razvijaju se od 2017. godine. Do sada su, u sklopu tri projekta, razvijene dvije aplikacije: Pozdrav iz Zagreba i Pozdrav s Krke (Google Play i App Store). Aplikacija Pozdrav iz Zagreba, prva mobilna aplikacija u hrvatskim knjižnicama, osvojila je i dvije značajne nagrade - BibLibre IFLA-e za marketing u knjižnicama i zlatnu medalju za inovativnost (ARCA 2018.). Izrađen je i prototip aplikacije SMART Library NSK u kojoj je dostupna i građa digitalnih zbirki. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nagrađena je donacijom za projekt Smart Library – prototip primjene IoT tehnologije u knjižnici u sklopu natječaja Hrvatskog Telekoma Generacija Next.

Digitalni laboratorij

Od 2019. aktivnosti razvoja provode se i u sklopu Digitalnog laboratorija kao interdisciplinarnog oblika rada nekoliko odjela NSK. Laboratorij za razvoj Digitalnih zbirki NSK predstavlja mjesto inovacija u primjeni digitalnih tehnologija u kreativnoj nadgradnji digitalnih sadržaja, pripremi skupa podataka (data sets) za ponovno korištenje i drugih digitalnih proizvoda.