Boris Bućan (15. 3. 1947.–18. 5. 2023.), likovni umjetnik
Boris Bućan (15. 3. 1947.–18. 5. 2023.), likovni umjetnik