Safvet Bašagić (6. 5. 1870.–9. 4. 1934.)
Safvet Bašagić (6. 5. 1870.–9. 4. 1934.)