Prilog za malakološku faunu Novog Vinodolskoga /napisao S. Brusina.
Prilog za malakološku faunu Novog Vinodolskoga /napisao S. Brusina.