Maslinarstvo i uljarstvo za puk : ukrašeno sa 33 slike / napisao Marko Vrsalović.
Maslinarstvo i uljarstvo za puk   : ukrašeno sa 33 slike  / napisao Marko Vrsalović.