Maslinarstvo i uljarstvo za puk : ukrašeno sa 33 slike / napisao Marko Vrsalović.
Maslinarstvo i uljarstvo za puk : ukrašeno sa 33 slike / napisao Marko Vrsalović.