Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Colias edusa F. /B. Hergula.
Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Colias edusa F. /B. Hergula.