O Marinu Getaldiću patriciju dubrovačkom : znamenitom matematiku i fiziku na početku XVII. vijeka / napisao Oton Kučera.