Uvod u latinsko ricsih slaganje s nikkima nimacskog jezika bilixkama za korist slovinskih mladichah / sloxen po o. f. Marianu Lanossovichu ... Pervi dio
Uvod u latinsko ricsih slaganje s nikkima nimacskog jezika bilixkama za korist slovinskih mladichah  / sloxen po o. f. Marianu Lanossovichu ... Pervi dio