Nova ricsoslovica iliricsko - francezka, prineshena po Shimi Starcsevichu xupniku od Novoga u Lici na potribovanje vojnicske mladosti Iliricskih darxavah / Mozin
Nova ricsoslovica iliricsko - francezka, prineshena po Shimi Starcsevichu xupniku od Novoga u Lici na potribovanje vojnicske mladosti Iliricskih darxavah  / Mozin