Bugarkinje Silvija Strahimira Kranjčevića.
Bugarkinje Silvija Strahimira Kranjčevića.