Junak iz Like : marš / [izvodi] Muzika Savske diviz. [divizijske] oblasti v. kap. I. [Ivo] Muhvić.