Iz zemlje bespravlja i demoralizacije : jedna borba : dr. Potočnjak - grof Khuen Hedervary : 1887-1904.
Iz zemlje bespravlja i demoralizacije   : jedna borba : dr. Potočnjak - grof Khuen Hedervary : 1887-1904.