Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].