Generalni regulacioni plan slob. i kralj. grada Osijeka / projektovao Gradski tehnički nadsavjetnik.
Generalni regulacioni plan slob. i kralj. grada Osijeka   / projektovao Gradski tehnički nadsavjetnik.