Oteto vukovarsko blago : na vijest TV Beograd o crkvenom i umjetničkom blagu iz Vukovara / / Milan Sigetić
Oteto vukovarsko blago   : na vijest TV Beograd o crkvenom i umjetničkom blagu iz Vukovara / / Milan Sigetić