Bogatičke Brine nad Roškim slapom kod Drniža u Dalmaciji : Roški slap.
Bogatičke Brine nad Roškim slapom kod Drniža u Dalmaciji : Roški slap.