Apel za zarobljene Vukovarce : dr. Vesna Bosanac u Parizu / (H)
Apel za zarobljene Vukovarce   : dr. Vesna Bosanac u Parizu  / (H)