O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera : morfološko-biološka studija / napisao Aleksandar Ugrenović.