Jovan Hranilović : (prilog za povijest hrvatske moderne) / Mate Ujević.