Zagreb : Umjetnički paviljon = Palais der Künste.
Zagreb   : Umjetnički paviljon = Palais der Künste.