Zagreb : Ulica Račkog = Rue Rački.
Zagreb : Ulica Račkog = Rue Rački.