Zagreb : Ulica Račkog. Burza. Dom inženjera i arhitekta = Rue Rački. La Bourse. Palais d Ingénieurs et d'Architectes.
Zagreb : Ulica Račkog. Burza. Dom inženjera i arhitekta = Rue Rački. La Bourse. Palais d Ingénieurs et d'Architectes.