Misal hruacki po rimski običai i činь sa vsimi eže v diečkihь misalehь sut ... od slova do slova kužanь popravlenь i prepisanь častnim ... Šimunomь Kožičićemь Zadraninomь biskupom modruškimь.
Misal hruacki po rimski običai i činь sa vsimi eže v diečkihь misalehь sut ... od slova do slova kužanь popravlenь i prepisanь častnim ... Šimunomь Kožičićemь Zadraninomь biskupom modruškimь.