Bukvarь slavenskij pismeny veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago napečatanь / / [prir. Matej Karaman]
Bukvarь slavenskij pismeny veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago napečatanь  / / [prir. Matej Karaman]