Geologijska prijegledna karta Kraljevine Hrvatske i Slavonije / Dragutin Gorjanović-Kramberger ; K. u. k. Militärgeographisches Institut.