Zakoni grada Zagreba : od godine 1242. do 1429. / I. K. S. [i. e.] Ivan Kukuljević Sakcinski.