Ilirski zavod i crkva sv. Jerolima u Rimu /I. K. S. [i. e.] Ivan Kukuljević Sakcinski.