Hrvatski korali : ili pučke hrv. crkvene pjesme.
Hrvatski korali   : ili pučke hrv. crkvene pjesme.