Kitice cèrkvenih pèsamah s napêvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos.