Triennale Hrvatskog kiparstva : konfrontacije : Gliptoteka JAZU, srpanj - 17. listopad 1982. / design [Boris] Bućan.
Triennale Hrvatskog kiparstva : konfrontacije : Gliptoteka JAZU, srpanj - 17. listopad 1982. / design [Boris] Bućan.