Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu : na Lošinju i bližnjim otocima / sakupio A. Haračić.
Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu : na Lošinju i bližnjim otocima / sakupio A. Haračić.