Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore : (sa 24 slike) / napisao Lujo Adamović.
Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore : (sa 24 slike) / napisao Lujo Adamović.