Visianijevi prethodnici u Dalmaciji : prilog k istoriji botaničkih istraživanja kraljevine Dalmacije / napisao Aurel Forenbacher.
Visianijevi prethodnici u Dalmaciji : prilog k istoriji botaničkih istraživanja kraljevine Dalmacije / napisao Aurel Forenbacher.