Istorijski prijegled botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije od Visianija do danas : drugi prilog k istoriji botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije / napisao Aurel Forenbacher.
Istorijski prijegled botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije od Visianija do danas   : drugi prilog k istoriji botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije  / napisao Aurel Forenbacher.