Herbar Andrije Andrića Trogiranina sa životopisom istoga /priredio R. Slade Šilović.
Herbar Andrije Andrića Trogiranina sa životopisom istoga /priredio R. Slade Šilović.