[Ženska figura u pokretu] / [Oton] Iveković.
[Ženska figura u pokretu]   / [Oton] Iveković.