Parohijalna crkva u Kamenici Srijem /M.[Martin] Pilar.
Parohijalna crkva u Kamenici Srijem /M.[Martin] Pilar.