Seljačka kuća iz Županje : kotar Županja / M.[Martin] Pilar.
Seljačka kuća iz Županje  : kotar Županja / M.[Martin] Pilar.