Seljačka kuća iz Progara kod Zemuna /M.[Martin] Pilar.
Seljačka kuća iz Progara kod Zemuna /M.[Martin] Pilar.