Zagreb : Gradska vijećnica sa grko-katoličkom crkvom
Zagreb : Gradska vijećnica sa grko-katoličkom crkvom