Katarina Zrinska, banica hrvatska : (1625-1673) / napisao Juraj Tomljenović.
Katarina Zrinska, banica hrvatska   : (1625-1673)  / napisao Juraj Tomljenović.