[Sv. Jeronim u stjenovitom pejzažu] / E.G. [Aegidius Sadeler II] ; [prema crtežu Jana Bruegela].
[Sv. Jeronim u stjenovitom pejzažu]   / E.G. [Aegidius Sadeler II] ; [prema crtežu Jana Bruegela].