Ex - voto Kvirina Desantića, patricija senjskoga u crkvi Majke Božje Goričke u Baški / Juraj Lokmer