Psalterium parvum ili Uzorak za pjevanje psalama / po tradicielnom choralu sastavio Filip Hajduković.
Psalterium parvum ili Uzorak za pjevanje psalama   / po tradicielnom choralu sastavio Filip Hajduković.