Natpis s nekadašnje crkve sv. Ivana u Bačvi : izgubljeni spomenik : prema precrtu Josipa Kastelca, župnika od 22. IV. 1881. i prema precrtu Vjekoslava Spinčića od 1. VIII. 1889. / : 1532. god. (i. e. 1533.)
Natpis s nekadašnje crkve sv. Ivana u Bačvi  : izgubljeni spomenik : prema precrtu Josipa Kastelca, župnika od 22. IV. 1881. i prema precrtu Vjekoslava Spinčića od 1. VIII. 1889. / : 1532. god. (i. e. 1533.)